Adresgegevens Contact Werkwijze Praktijkgegevens Uw therapeut Kwaliteit Nuttige informatie Missie en Visie Kosten
Multi-Visie: praktijk voor psychosociale therapie        06-22774784          Vlasakkers 3 9528PS Buinen
Ontdek de kracht in jezelf Multi-Visie
                            Algemene Informatie
Missie en Visie Missie:  Ieder mens beschikt over een zelfredzaam vermogen om met de gebeurtenissen in het leven om te gaan. Dit vermogen kan door tal van omstandigheden tijdelijk of voor langere tijd onder druk komen te staan. Door het aanreiken van de nodige methoden en technieken versterkt men de grip op het leven van zichzelf en dat van anderen. Hierdoor komt men sterker en gezonder in het leven te staan. Visie: Mensen kunnen geconfronteerd worden met problemen in het dagelijkse leven. Persoonlijke kwetsbaarheid, een al dan niet gering sociaal netwerk of zwakke sociale vaardigheden kunnen er voor zorgen dat problemen minder adequaat worden gehanteerd of eerder ontstaan. Door bewustwording van eigen denken, voelen en doen krijgt men inzicht in wat men in het leven wil. Hiervoor moeten plannen gemaakt worden. Wellicht moeten er keuzes gemaakt worden. Wanneer het zelfredzaam vermogen voldoende is komt men er meestal zelf wel uit. Soms is het (ook dan) leerzaam om dit met een onafhankelijk iemand te kunnen bespreken. Daar waar het zelfvertrouwen en/of geluksgevoel onvoldoende is ontwikkelt of is afgenomen is het belangrijk om met iemand over de te volgen of de te veranderen koers te spreken. Multi-Visie helpt u om uw probleemoplossend vermogen te herstellen, de sociale zelfredzaamheid te bevorderen en uw sociale vaardigheden te versterken.
Kracht Balans Geluk Zelfdiagnose Informatie Therapie�n voor bedrijven Missie en Visie