Multi-Visie: praktijk voor psychosociale therapie        06-22774784          Vlasakkers 3 9528PS Buinen
Ontdek de kracht in jezelf Multi-Visie
                            Therapieën
Kracht Balans Geluk Zelfdiagnose Informatie Therapie�n
Sociale Netwerkbenadering De sociale netwerkbenadering gaat uit van de visie dat er sprake is van sociaal geïntegreerd functioneren als de omgeving goed inspeelt op de behoeften en mogelijkheden van de ander. Daardoor voelt iemand zodat iemand zich gewaardeerd, ondersteund en veilig. Je spreekt dan over een vitaal/gezond sociaal netwerk. In ieder leven doen zich echter verwachte of onverwachte situaties voor (denk aan verhuizing, verandering van school, geboorte van een kind, een overlijden) die de plezierige en steunende contacten met anderen (ernstig) kunnen verstoren. Mensen kunnen in een sociaal isolement geraken. Ze vinden onvoldoende steun en waardering. De vitaliteit van het sociale netwerk is dan aangetast. Dit kan leiden tot gevoelens die verstikkend kunnen werken op de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Eén van de eerste stappen in deze therapie is het in kaart brengen van het persoonlijk sociale netwerk. Een persoonlijk sociaal netwerk wordt gevormd door de omgeving van de cliënt en bestaat veelal uit familie, vrienden, buren, collega’s en andere sociale groepen die in iemands leven bestaan of bestaan hebben. Het vinden van positieve gevoelens en acceptatie is gebaseerd op het motiveren en begeleiden van cliënten naar een vitaal sociaal netwerk
RET Sociale Netwerkbenadering Rouw-/Verliesverwerking Relatietherapie Visualisaties Lichaamswerk Assertiviteitstraining Overige therapie�n Ontspanningsoefeningen voor bedrijven Sociale Netwerkbenadering