Multi-Visie: praktijk voor psychosociale therapie        06-22774784          Vlasakkers 3 9528PS Buinen
Ontdek de kracht in jezelf Multi-Visie
                            Therapieën
Kracht Balans Geluk Zelfdiagnose Informatie Therapie�n
Rouw- en Verliesverwerking Iedereen gaat anders om met de zware klap die het verliezen van een dierbare altijd is. Gevoelens en emoties die gepaard gaan met rouw kunnen voor nabestaanden (zeer) intens zijn en soms onoverkomelijk lijken. Toch is rouw een normale reactie op verlies. De meeste nabestaanden verwerken hun verlies met steun uit hun omgeving. Zij hoeven dan ook geen beroep te doen op de professionele hulpverlening. Sommige nabestaanden hebben echter wel behoefte aan extra ondersteuning Familieleden en met name die uit het eigen gezin zijn door de emotionele nabijheid niet altijd in staat om steun te geven. Ook in de grotere kring van vrienden en kennissen ondervindt de nabestaande soms/mogelijk beperkt steun. Mede door het al dan niet geheel uitblijven of het afwezig zijn hiervan hebben nabestaanden, zonder dat zij duidelijke problemen hebben met hun verwerking, soms behoefte aan extra ondersteuning. Rouw- en verliesverwerking gaat uit van de manier waarop de verwerking van het verlies zich manifesteert. Er is in beginsel geen oordeel over de manier waarop de rouw geuit wordt: het is goed zoals het is. Rouw- en verliesverwerking kan een positieve bijdrage leveren aan het verwerkingsproces en kan preventief zijn. Preventief in die zin dat rouw- en verliesverwerking in sommige gevallen kan bijdragen aan het voorkomen van gecompliceerde rouw. Hulp bij het ontwikkelen van een eigen sociaal netwerk kan bijdragen aan het voorkomen van problemen. Met name het risico van sociaal isolement kan verkleind worden
RET Sociale Netwerkbenadering Rouw-/Verliesverwerking Relatietherapie Visualisaties Lichaamswerk Assertiviteitstraining Overige therapie�n Ontspanningsoefeningen voor bedrijven Rouw-/Verliesverwerking