Multi-Visie: praktijk voor psychosociale therapie        06-22774784          Vlasakkers 3 9528PS Buinen
Ontdek de kracht in jezelf Multi-Visie
                      Zelfdiagnose
Kracht Balans Geluk Zelfdiagnose Informatie Therapie´┐Żn
Gezin Het gezin is jarenlang de hoeksteen van de samenleving geweest. De laatste jaren verandert dit in rap tempo waardoor het soms aanleiding geeft tot ongewenste emoties. Overheerst blijheid over het gezin dan is dat een goede constatering en volstaat het om dit vast te houden. Is er echter sprake van angst, boosheid of bedroefdheid over het gezin dan is er reden tot zorg. Het gezin is vaak bepalend voor het welbevinden van ouders en kinderen. Het heeft een belangrijke rol in de persoonlijke ontwikkeling van de gezinsleden. Elk individu heeft daarbij behoefte aan geborgenheid, liefde, positieve motivatie en sociale ontwikkeling. Is dat door één of andere oorzaak niet mogelijk dan bestaat het risico dat zich ongewenste ontwikkelingen voordoen. Eén van de emoties die kan ontstaan is bedroefdheid over de wijze waarop de gezinsleden met elkaar omgaan. Voortdurend ruzie, geestelijke mishandeling en asociaal gedrag kunnen dan aanleiding zijn voor diep en intens verdriet bij één of meerdere leden van het gezin. Indien de situatie uitzichtloos lijkt en er sprake is van disfunctioneren is het wellicht tijd om er iets aan te doen. Harmonie, balans , geluk en succes zijn onderwerpen die voor iedereen bereikbaar zijn. Daarvoor moet dan wel iets gedaan worden. Er moet een verandering aangebracht worden.(Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan individuele trajecten maar ook aan groepstrainingen.) Angst als emotie kan ook in gezinssituaties ontstaan. Fysiek en psychisch geweld binnen gezinnen is een vaker voorkomende situatie. Omgaan met deze angst vraagt om kracht en balans. Zeker als deze angst een verdere ontwikkeling van het gezinslid in de weg gaat staan. Multi-Visie kan u helpen in moeilijke individuele en gezinssituaties door de inzet van verschillende therapieën.
Gezondheid Life-events Gezin Partner Familie Vriendschappen Werk Midlife Sociaal netwerk voor bedrijven Gezin