Multi-Visie: praktijk voor psychosociale therapie        06-22774784          Vlasakkers 3 9528PS Buinen
Ontdek de kracht in jezelf Multi-Visie
                      Zelfdiagnose
Kracht Balans Geluk Zelfdiagnose Informatie Therapie´┐Żn
Gezondheid   Bij dit onderwerp is het van belang dat u zich realiseert dat uw gezondheid direct invloed heeft op uw geestelijk welbevinden. Of u nu wel of niet in behandeling bent bij uw huisarts of een specialist in het ziekenhuis, uw eigen gevoelens en emoties bepalen wat u zou moeten doen. Bij gezondheid is vaak sprake van angst (bang). Angst voor pijn, operaties, relationele gevolgen van ziek zijn, verminking door operaties of zelfs de dood, zijn op zichzelf normaal. Alleen als deze emotie uw leven op een verkeerde manier beïnvloedt is er sprake van een abnormale reactie op deze angst. Ook gebeurt het dat mensen boos worden. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan werkgerelateerde gezondheidszaken waarbij de zieke of diens omgeving geen raad weten met hun emoties richting de verantwoordelijken. Zeker als er sprake is van agressie of intense kwaadheid is er sprake van een verhoogd risico die mogelijk een averechtse uitwerking hebben op uw situatie. Tenslotte kan een ziekte of handicap grote invloed hebben op het persoonlijk welbevinden. Daarbij moet met name gedacht worden aan intens verdriet over de eigen situatie. Dit verdriet kan zo veel invloed hebben op het dagelijkse leven dat er sprake is van ernstig verlies van kwaliteit van leven. Neerslachtigheid, verdrietig, gesloten, triestheid zijn voorbeelden van emoties die daarbij kunnen horen. Multi-Visie kan je begeleiden om emoties een plaats te geven en kracht te vinden in jezelf.
Gezondheid Life-events Gezin Partner Familie Vriendschappen Werk Midlife Sociaal netwerk voor bedrijven Gezondheid