Multi-Visie: praktijk voor psychosociale therapie        06-22774784          Vlasakkers 3 9528PS Buinen
Ontdek de kracht in jezelf Multi-Visie
                      Zelfdiagnose
Kracht Balans Geluk Zelfdiagnose Informatie Therapie´┐Żn
Life-events   Dit onderwerp omvat gebeurtenissen die een grote invloed hebben op uw persoonlijk welbevinden. Life-events zijn bijvoorbeeld verlies van dierbaren, ziekte, seksueel misbruik, geestelijke en/of lichamelijke mishandeling. De invloed die life-events kunnen hebben op uw welbevinden zijn groot. Het is dan ook belangrijk om de gevoelens en emoties die hierdoor worden opgeroepen op waarde te schatten.  De eerste emotie die vaak voorkomt is angst (bang). Bang zijn voor de gevolgen, de eenzaamheid, de aanleiding, de veroordeling door de omgeving, etc. Als deze emotie u ernstig beïnvloed in uw dagelijkse leven is het beter om hulp te zoeken. Ook boosheid maakt vaak onderdeel uit van de optredende emoties. Boos op de dader, de dokter, de familie. Ook hier gebeurt het vaker dat deze boosheid een belemmering gaat vormen in het sociale leven. Bedroefdheid is eveneens een normale reactie op ingrijpende life-events. Het risico bestaat echter dat uw leven zodanig wordt beïnvloed dat er sprake is van een abnormale reactie die het dagelijkse leven op een negatieve wijze beïnvloeden. Je kunt leren om met de gebeurtenis om te gaan door gebruik te maken van een aantal therapieën zoals deze op deze website worden gepresenteerd. Je leert dan om kracht te vinden in jezelf en dit te ankeren voor de toekomst. 
Gezondheid Life-events Gezin Partner Familie Vriendschappen Werk Midlife Sociaal netwerk voor bedrijven Life-events